Om Oss

Jan Engström VD

Jan påbörjade sin karriär som praktikant på Hjalmar Ekströms Motorverkstad i Möklinta år 1958.

1960-66 arbetade Jan som motorman till sjöss, bla ombord på MT Fermland (Här kan du läsa Jans egen berättelse om händelser ombord) Under denna tid praktiserade han även som filare på Götaverken under ett år. Åter på torra land jobbade Jan som bilmekaniker från 1966-69. Från slutet av 60talet har Jan arbetat med Motorreparationer och Motorrenoveringar. 1973 startade Jan tillsammans med en kompanjon eget, men driver sedan 1985 företaget Motorteknik på egen hand.

Jans erfarenhet sträcker sig från mopedmotorer till fartygs dieslar i hyreshus storlek.